Mezioborová debata v Domě umění města Brna

Umění jako akt sociální imaginace – tedy jako průsečík vnitřní představivosti a každodenní zkušenosti, který má potenciál narušit společenské normy a stát se alternativou k racionalizaci všeho a všech – stojí v centru pozornosti mezioborové debaty konané v rámci doprovodných programů k výstavě Příští zastávka je na znamení autorky Mileny Dopitové.

Smyslem debaty nebyla jen komplexní reflexe díla Mileny Dopitové, ale rovněž otevření tématu v širších souvislostech. Eva Šlesingerová v rámci debaty mluvila o utopiích, imaginaci technologií, technoimaginaci a roli alternativních realit. Bližší informace o debatě najdete zde.  

15 Feb 2023

No description

More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info